top of page

พวกเราคือใคร

    อุตสาหกรรมอาหารมีการพัฒนาอย่างต่อเนี่ย เพื่อตอบสนองการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร เนื่องจากบริษัทธวัชฯเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรในส่วนของโรงานอุตสาหกรรม การผลิตอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ เราจึงจำเป็นต้องขยายสายการผลิตของเราเพื่อตอบสนองความต้อง การที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการและนักลงทุน เมื่อองค์กรกำลังปรับปุรงหรือขยายการผลิตของพวกเขา ซึ่งเราก็สามารถรองรับปริมาณความต้องการของพวกเขาได้

 

    บริษัทฯของเราเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมที่ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่ การออกแบบ และสร้าง ไซโลแสตนเลส ถัง ระบบถ่ายด้วยลม เครื่องผสม และระบบขบวนการผสม ระบบท่อ และระบบอัตโนมัติ เรามีทีมวิศวกรพร้อมให้คำปรึกษา รับผลิต และติดตั้งเครื่องจักรหนักในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมให้บริการหลังการขายอย่างครบครัน จากผลงาน และชื่อเสียงในด้านมาตรฐานคุณภาพของงานในระดับสูงเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา เช่น โรงงานผลิตอาหารเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง อาหารสัตว์ พลาสติก และอื่นๆ เราพร้อมจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบโจทย์การเติบโตของลูกค้าและ การขยายตัวของปริมาณความต้องการในอุตสาหกรรม อาหารในปัจจุบันและอนาคต

File 3.png

performance

bottom of page